Sigurim për turistë & mysafirë


Sofort Reiseversicherungs Police für Ihre Gäste aus dem Ausland.

printo polisën menjëherë !

Zeugnisse

Fr. 200.—

Lieferfrist 48 Std.
> als 48 Std. + Fr. 50.—

Gutachten

Fr. 200.— Grundgebühr

ab 16. Zeile zuzüglich
Fr. 3.— bis Fr. 4.—
Lieferfrist 48 Std.
> als 48 Std. + Fr. 50.—

Ehescheine

Fr. 100.—

Lieferfrist 48 Std.
> als 24 Std. + Fr. 50.—

Diplome

Fr. 200.—

Lieferfrist 48 Std.
> als 48 Std. + Fr. 50.—

Verträge

Fr. 200.— Grundgebühr

ab 16. Zeile zuzüglich
Fr. 3.— bis Fr. 4.—
Lieferfrist 48 Std.
> als 48 Std. + Fr. 50.—

Gerichtsurteile

Fr. 200.— Grundgebühr

ab 16. Zeile zuzüglich
Fr. 3.— bis Fr. 4.—
Lieferfrist 48 Std.
> als 48 Std. + Fr. 50.—

Arztberichte

Fr. 200.— Grundgebühr

ab 16. Zeile zuzüglich
Fr. 3.— bis Fr. 4.—
Lieferfrist 48 Std.
> als 48 Std. + Fr. 50.—

Webseiten

Fr. 200.— Grundgebühr

ab 16. Zeile zuzüglich
Fr. 3.— bis Fr. 4.—
Lieferfrist 48 Std.
> als 48 Std. + Fr. 50.—

www.schnelle-uebersetzungen.ch
Zyra e përkthimeve e të gjitha gjuhëve botërore

Schnelle Übersetzungen in 260 Zielsprachen | Das Übersetzungsbüro in der Schweiz | Basel | Bern | Genf | Lausanne | Luzern | Schaffhausen | Schwyz | Solothurn | Winterthur | Zürich

Ne e dijmë se çka flasim – në 260 gjuhë botërore.


Pa marë parasysh se Ju në cilën gjuhë dhe në cilën fushë dëshironi të përktheni :
Ne e gjejmë gjithnjë përkthyesin e duhur
për kryerjen profesionale të porosisë tuaj.

Noterizim ekspres brenda 48 orëve

Fr. 56.— me MWST —

Këto shpenzime llogariten nga zyra e noterit për çdo dokument respektivisht për çdo nënshkrim të vërtetuar nga noteri.

Fr. 50.— me MWST —

Këto shpenzime i kërkon zyra e përkthimeve për kompenzim kohor dhe organizativ për çdo rast
(si caktimi i terminit dhe takimi me noterin).

Apostille ekspres brenda 48 orëve

Fr. 25.—

Këto shpenzime llogariten nga zyra shtetërore (Staatskanzlei) për çdo dokument respektivisht për çdo nënshkrim të vërtetuar.

Fr. 25.— inkl. MWST —

Këto shpenzime i kërkon zyra e përkthimeve për çdo rast
(për kompenzim kohor dhe organizativ).

Respektim i afateve kohore

Termingerechte, lebendige und detailgetreue uebersetzung bei www.schnelle-uebersetzungen.ch

Kompetent, të përkushtuar dhe largpamës.


Një përkthim i mirëfilltë mundet të arrihet me njohjen perfekte të gjuhës burimore dhe asaj të përkthyer, me njohjen profesionale të fushës e duke përdorur edhe mjeshtrinë stilistike.

Për www.schnelle-uebersetzungen.ch punojnë vetëm akademik të gjuhëve amtare. Pa marë parasysh se në cilën gjuhë dhe në cilën fushë Ju dëshironi të përktheni, ne e gjejmë gjithnjë përkthyesin e duhur për kryerjen profesionale të porosisë tuaj.

Kështu ia del www.schnelle-uebersetzungen.ch të realizojë përkthime të mirëfillta në afate të paracaktuara kohore nga dhe në të gjitha gjuhët botërore.

Përkthime me kompetencë profesionale

Fachkompetente, hochqualitative Übersetzungen bei www.schnelle-uebersetzungen.ch

Kompetent, të përkushtuar dhe largpamës.


www.schnelle-uebersetzungen.ch ofron shërbime gjuhësore me cilësi të larta.

www.schnelle-uebersetzungen.ch garanton për kryerjen profesionale të veprimrtarisë përkthyese, lokalizuese dhe interpretuese në të gjitha sferat e gjuhëve dhe të fushave.

Përkthime me kualitet të garantuar

Qualitaets Übersetzungen swiss made bei www.schnelle-uebersetzungen.ch     DIN CERTO - Garantierte Qualität www.schnelle-uebersetzungen.ch

Kompetent, të përkushtuar dhe largpamës.


Ruajtja e informatave, mbajtja e fshehtësisë si dhe kualiteti i garantuar janë cilësi të domosdoshme për ne.

Kualiteti i lartë është i mjaftuar, por kualiteti i garantuar është më miri!

www.schnelle-uebersetzungen.ch iu garanton Juve një kryerje të porosisë Tuaj me përkujdesje të veçantë me nivel të lartë.

Përkthimet apo porositë urgjente

Edhe për porositë tuaja urgjente brenda 48 orëve vlenë tarifa normale.
Për vonesat gjatë përkthimeve më voluminoze ne nuk mbajmë përgjegjësi.

Projekte të mëdha në afate të shkurtra

Ne jemi partneri i Juaj kompetent për përkthime në mbi 260 gjuhë botërore.


Përkthime profesionale nga medicina, ekonomia, marketinge, etj., etj. Tekste teknike    Tekste juridike   Tenderë
Projekte             Studime            Faqe interneti

Na dërgoni tekstet e Juaja në info@schnelle-uebersetzungen.ch. Ne do t'iu ofertojmë sa më parë në mënyrë transparente.

Technische Texte

Fr. 200.— Grundgebühr

ab 16. Zeile zuzüglich Fr. 3.— bis Fr. 4.—
je nach Schwierigkeitsgrad

Juristische Texte

Fr. 200.— Grundgebühr

ab 16. Zeile zuzüglich Fr. 3.— bis Fr. 4.—

Porositë më të vogla i përkthejmë brenda 48 orëve

Derisa ***porositë urgjente i përkthejmë brenda 48 orëve


Dokumentet personale Dëftesat Diplomat
Aktvendimet            Kontratat Interpretimet

Kur përkthimet duhet të dërgohen me postë afati i pranimit
duhet të shtyhet/zgjatet për 48 orë.

Gjithashtu kur nevoitet noterizimi apo vërtetimi me apostile afati i pranimit shtyhet/zgjatet edhe për 48 orë të tjera.

Aktion beiFinexo GmbH in Bern - Fr. 300.- Preisvorteil

AKCION - Ofertim i përkohshëm

Shërbime për firma e biznese


Ne iu ndihmojmë që nga themelimi i firmës/biznesit drejt suksesit tuaj . . ..

Telefononi tani : 031 508 60 74 !

Qëllimi jonë është suksesi Juaj.

   |  DE  |  EN  |  FR   |  IT |   SQ |  
l home l kontakti l AGB l orientohu l     

Zyra e përkthimeve në Lausanne | VDNe i përkthejmë për Ju mbi 260 gjuhë botërore :


Porositë e vogla i përkthejmë brenda 48 orëve.
Projekte të mëdha në afate të shkurtra.

Sporteli online Lausanne | VD


Në sportelin online nga shtëpitë tuaja mund të kërkoni ofertën personale ose të porositni përkthimin e dokumenteve dhe teksteve :
lausanne@schnelle-uebersetzungen.ch

Shërbimet tona të veçanta:

Noterizime ekspres       — Apostile ekspres      — Porositë urgjente