Sigurim për turistë & mysafirë


Sofort Reiseversicherungs Police für Ihre Gäste aus dem Ausland.

printo polisën menjëherë !

Zeugnisse

Fr. 200.—

Lieferfrist 48 Std.
> als 48 Std. + Fr. 50.—

Gutachten

Fr. 200.— Grundgebühr

ab 16. Zeile zuzüglich
Fr. 3.— bis Fr. 4.—
Lieferfrist 48 Std.
> als 48 Std. + Fr. 50.—

Ehescheine

Fr. 100.—

Lieferfrist 48 Std.
> als 24 Std. + Fr. 50.—

Diplome

Fr. 200.—

Lieferfrist 48 Std.
> als 48 Std. + Fr. 50.—

Verträge

Fr. 200.— Grundgebühr

ab 16. Zeile zuzüglich
Fr. 3.— bis Fr. 4.—
Lieferfrist 48 Std.
> als 48 Std. + Fr. 50.—

Gerichtsurteile

Fr. 200.— Grundgebühr

ab 16. Zeile zuzüglich
Fr. 3.— bis Fr. 4.—
Lieferfrist 48 Std.
> als 48 Std. + Fr. 50.—

Arztberichte

Fr. 200.— Grundgebühr

ab 16. Zeile zuzüglich
Fr. 3.— bis Fr. 4.—
Lieferfrist 48 Std.
> als 48 Std. + Fr. 50.—

Webseiten

Fr. 200.— Grundgebühr

ab 16. Zeile zuzüglich
Fr. 3.— bis Fr. 4.—
Lieferfrist 48 Std.
> als 48 Std. + Fr. 50.—

Bestellen Sie jetzt Ihre Offerte.

Wir nehmen auch Express-Aufträge entgegen.
Konsultieren Sie unsere Preisliste.

Noterizim ekspres brenda 48 orëve

Fr. 56.— me MWST —

Këto shpenzime llogariten nga zyra e noterit për çdo dokument respektivisht për çdo nënshkrim të vërtetuar nga noteri.

Fr. 50.— me MWST —

Këto shpenzime i kërkon zyra e përkthimeve për kompenzim kohor dhe organizativ për çdo rast
(si caktimi i terminit dhe takimi me noterin).

Apostille ekspres brenda 48 orëve

Fr. 25.—

Këto shpenzime llogariten nga zyra shtetërore (Staatskanzlei) për çdo dokument respektivisht për çdo nënshkrim të vërtetuar.

Fr. 25.— inkl. MWST —

Këto shpenzime i kërkon zyra e përkthimeve për çdo rast
(për kompenzim kohor dhe organizativ).

Termingerechte Übersetzungen

Termingerechte, lebendige und detailgetreue uebersetzung bei www.schnelle-uebersetzungen.ch

Kompetent, engagiert und mit Weitblick.


Dank perfekter Kenntnisse der Ausgangs- und Zielsprache, fachlichem Sachverstand und stilistischem Feingefühl kann eine gute Übersetzung gelingen.

Die schnelle-uebersetzungen.ch anhand festgelegter und strenger Kriterien engagiert eine geeignete Übersetzerin, deren Arbeit jeweils von einer zweiten Übersetzerin überprüft werden wird.

Infolge dessen schafft die schnelle-uebersetzungen.ch gelungene und termingerechte Übersetzungen über eine Vielzahl an Sprachen und Fachbereichen zu liefern.

Fachkompetente Übersetzungen

Fachkompetente, hochqualitative Übersetzungen bei www.schnelle-uebersetzungen.ch

Kompetent, engagiert und mit Weitblick.


schnelle-uebersetzungen.ch ist ein Sprachdienstleister mit hohen Ansprüchen an ihre eigenen Leistungen - schnelle-uebersetzungen.ch bürgt für die professionelle Ausführung sämtlicher Übersetzungs-, Lokalisierungs-, und Dolmetschtätigkeiten von unterschiedlichsten Sprachräumen und Fachgebieten.

Übersetzungen mit Qualitätsgarantie

Qualitaets Übersetzungen swiss made bei www.schnelle-uebersetzungen.ch

Kompetent, engagiert und mit Weitblick.


Hohe Qualität ist gut, garantierte Qualität ist besser!

schnelle-uebersetzungen.ch garantiert Ihnen eine sorgfältige Abwicklung auf höchstem Niveau.

Express Übersetzungen

Auch bei Lieferung innerhalb von 48 Std. berechnen wir keinen Aufpreis

Përkthimet apo porositë urgjente

Edhe për porositë tuaja urgjente brenda 48 orëve vlenë tarifa normale.
Për vonesat gjatë përkthimeve më voluminoze ne nuk mbajmë përgjegjësi.

Aktion beiFinexo GmbH in Bern - Fr. 300.- Preisvorteil

AKCION - Ofertim i përkohshëm

Shërbime për firma e biznese


Ne iu ndihmojmë që nga themelimi i firmës/biznesit drejt suksesit tuaj . . ..

Telefononi tani : 031 508 60 74 !

Qëllimi jonë është suksesi Juaj.

Firmengründung zu günstigen Preisen


Wir beraten und unterstützen Sie bei der Gründung Ihres Unternehmens ....

                 . . . . . Melden Sie sich jetzt! . . . . .

Unser Ziel ist Ihr Erfolg.

   |  DE  |  EN  |  FR   |  IT |   SQ |  
l home l kontakti l AGB l orientohu l     

Faqe këshilluese në Bern e rrethinë


Disa linka të rëndësishëm me karakter këshillues

- Keni probleme të pa zgjidhura në Zvicër?
- Ju nevoitet nji këshillim dhe ndihmë e mirëfillt?
- Dëshironi përkrahje dhe mbrojtje juridike?

Konsultoni adresat e mëposhtme.Sigurisht se do të gjeni adresën e duhur pë rastin tuaj:

augenauf (Hapi sytë)
Mbështet viktimat nga abuzimet zyrtare, nga diskriminimi dhe në rast lëndimi të drejtave njerëzore apo të drejtave themelore
http: //www.augenauf.ch

Beratungsstelle Opferhilfe Bern
(Këshillimorja - Ndihmë Viktimave në Bernë)
Këshillon viktimat dhe të afërmit e tyre të atakuar nga një vepër penale
http://www.opferhilfe-bern.ch

Beratungsstelle Stopp Männergewalt
(Këshillimorja Stop Dhunës së Meshkujve)
Këshillim për burrat dhe djemtë e rinj, që ushtrojnë dhunë ndaj të tjerëve
http://www.stoppmaennergewalt.ch

Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not
(Këshillimorja e Bernës për Njerëzit në Gjendje të Rëndë)
Këshillime personale juridike të njerëzve që janë të atakuar nga skamja
Eigerplatz 5
3007 Bern
031 385 18 27

BIZ Bern – Mittelland, Berufs-, Studien und Laufbahnberatung
(Këshillimore për Profesion, Studime dhe Karrierë - BIZ Bern – Mittelland)
Informon dhe këshillon njerëzit e të gjitha moshave për shkollimet profesionale, arsimimet e mëtutjeshme dhe për procedurat e studimit në shkollat e larta.
http://www.be.ch/berufsberatung

Botschaften/Vertretungen anderer Nationen in der Schweiz
(Ambasadat / përfaqësitë e kombeve të tjera në Zvicër)
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/reps/forrep.html

frabina - Beratungsstelle für Frauen und binationale Paare
(
frabina- Këshillimore për Gratë dhe Çiftet Binacionale)
Ofron këshillim në rast të problemeve në bashkëshortësi (bashkëjetesë), pyetje juridike, për të drejtat në martesë dhe në rast divorci, si dhe në rast ndarjeje apo divorci.
http://www.frabina.ch

Frauenhäuser
(Shtëpitë e grave)
Ofrojnë strehim urgjent, mbrojtje dhe këshillim psikik-social për gratë dhe fëmijët e tyre të atakuar nga dhuna
http://www.frauenhaus-schweiz.ch

gggfon
Zyra për Informacione e Këshillime kundër Dhunës dhe Racizmit
http://www.gggfon.ch

HSK - Bernische Dachorganisation für Heimatsprachkurse(HSK- Organizata Kryesore e Bernës për Kurset në Gjuhën Amtare)
Kurse arsimore për prindërit dhe shkollimi i mësueseve të HSK
http://www.hskbern.chPër kurset në gjuhën amtare dhe në kulturën e vendlindjes
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_
volksschule/kindergarten_volksschule/interkulturelle_bildung/hsk-unterricht/angebote_und_kontakte.html

INFRA - Information und Beratung von Frauen für Frauen
(INFRA – Informacione dhe Këshillime prej Grave për Gratë.)
Në këtë ofertë hyn edhe këshillimi i parë për gratë që është falas, posaçërisht lidhur me pyetjet juridike.
http://www.infrabern.ch

Mütter- und Väterberatung
(Këshillimorja e Nënave dhe Baballarëve)
Këshillimore për prindërit me foshnje dhe fëmijë të vegjël
http://www.muetterberatung.ch

Procap – Beratungsstelle für Menschen mit Handicap
(Procap – Këshillimore për njerëzit me hendikep)
Këshillim juridik falas në lëmin e sigurimeve sociale për njerëzit me hendikep.
http://www.procap.ch

RAV – Regionale Arbeitsvermittlung
(RAV- Ndërmjetësimi Regjional për Punësim)
Informacione lidhur me procedurën e papunësisë, për pagesën nga ana e sigurimit në rast papunësie apo në përgjithësi për procedurën e kërkimit të punës.
http://www.be.ch/rav

Rechtsdienst für Behinderte
(Shërbimi Juridik për Invalidët)
Këshillime lidhur me të gjitha pyetjet juridike që janë të kushtëzuara me invaliditetin.
http://www.integrationhandicap.ch

Sozialdienst
(Shërbimi për Mirëqenien Sociale)
Në shërbimet e Shërbimit për Mirëqenien Sociale hyjnë këshillimi, ndërmjetësimi dhe ndihma në situatat personale, sociale dhe financiare.
http://www.bern.ch/stadtverwaltung/bss/soza/dienst

Triio - Beratung, Bewerbung, Bildung
(Triio – Këshillim, Aplikim, Arsimim)
Ofron këshillim personal falas lidhur me temat puna dhe papunësia si dhe ofron ndihmë në shkrimin e aplikimeve për punë.
http://www.triio.ch

Verein Berner Beratungsstelle für sans papiers
(Shoqata - Këshillimorja e Bernës për Personat pa Letra)
Këshillon dhe informon emigrantët që jetojnë në Zvicër pa leje qëndrim
http://www.sans-papiers-contact.ch

Berner Schuldenberatung
(Shoqata për eliminimin e borxheve)
Ofron ndihmë dhe këshillim lidhur me pyetjet rreth buxhetit, borxheve, kallëzimit për borxhet (Betreibung) dhe sekuestrimit të rrogës.
http://www.schuldeninfo.ch

Zentrum 5 - Integrationszentrum für MigrantInnen
(Qendra 5 - Qendër integrimi për emigrantët)
Ofron lokale për kurse dhe për grupe, këshillime si dhe kurse të ndryshme të gjermanishtes.
http://www.zentrum5.ch

Porosit online !

Keni pregaditur textet dhe dokumentet për përkthim? Shfrytëzooni portalin tonë online. Ne do t'iu dërgojmë sa më shpejt ofertën tonë dhe kohëzgjatjen e përkthimit.

Shërbimet tona të veçanta:

Noterizime ekspres       — Apostile ekspres      — Porositë urgjente