|  DE  |  EN  |  FR   |  IT  |   MK  |  

übersetzungen deutsch - mazedonisch - deutsch


Нашите специјални услуги:

Експрес апостил - потврда  на веродостојност
Експрес заверен превод

Експрес преведување


Онлајн услуги:

Барање за понуда
Нарачка


Вашите итни нарачки ги завршуваме во рок од само 48 часа.

Преводи со висок квалитет

Покреј преведување на текстови и документи од наведените јазици специјализирани сме и за бројни стучни области.
Меѓу нив спаѓаат пред сé преводи на службени документи и правни стручни текстови.

• Изводи од матичната книга на родените
• Свидетелства
• Стручни мислења
• Изводи од матичната книга на венчаните
• Дипломи
• Договори
• Судски пресуди
• Лекарски извештаи
• Веб сајтови, итн.