| DE | EN | FR | IT | SR |

Експрес превођење


Преводимо не само речи, него и садржај.

Ваше хитне поруџбе извршавамо у року од само 48 сата.Језици

Наши преводиоци извршавају Ваше поруџбе од и на следеће језике:

• Немачки Француски • Српски • Албански • Босански • Македонски • Хрватски
Други језици на захтев


 

Преводи високог квалитета

Поред превођења текстова и докумената из наведених језика, специјализовани смо и за многобројна стручна подручја.
Међу њих спадају преводи службених докумената и правних стручних текстова.

Изводи из матичне књиге рођених
Сведочанства
Стручна мишљења
Изводи из матичне књиге венчаних
Дипломе
Уговори
Судске пресуде
Лекарски извештаји
Веб сајтови, итд.

>>>Ценовник


Наше специјалне услуге:

- експрес oверени превод                      - експрес aпостил