| DE | EN | FR | IT | SR |

Оверени превод - експрес


Ваше хитне поруџбе извршавамо у року од само 48 сата.


Превод са нотарском овером

Многе институције и државне службе захтевају оверу потписа преводиоца. Овера потписа у зависности од кантона врши се код нотара, али и од стране државне канцеларија.

Ваша је само поруџба. Eкспресну оверу Вашег превода преузимамо ми.

Поштујемо ваше обавезе и термине. Због тога, у хитним случајевима вршимо хитну оверу преко наших нотара.

Овера копија Ваших исправа

Са задовољством прихваћамо сваку Вашу поруџбу и за одговарајућу накнаду израђујемо копије Ваших исправа.
За даља питања
>>>молимо Вас да нас контактирате.....


У наставку одломак из Википедије:

Овера

уопштено представља доказ о томе, да су одређене исправе верне оригиналу, а особито у правном саобраћају сматра се законски прописаном формом према којој потписи код одређених уговора или исправа морају бити службено оверени од стране нотара. Осим тога, овера важи и као доказ веродостојности и код оних докумената за које није прописана форма.

Наше специјалне услуге:

- експрес oверени превод                      - експрес aпостил