| DE | EN | FR | IT | SR |

Потврда веродостојности са апостиломВаше хитне поруџбе извршавамо у року од само 48 сата.Апостил – службена овера

За коришћење исправа и докумената у међународном саобраћају захтева се службена потврда њихове веродостојности. Надлежне службе за службену оверу су државне канцеларије.

Провизорна овера

Надлежне службе, као на пример државне канцеларије, код разноврсних исправа често користе такозвану дуплу или провизорну оверу. Пошто се провизорне овере ових исправа врше од стране различитих служби односно институција, поступак овере постаје све компликованији.

Ваша је само поруџба. Одговарајући апостил је наша брига.

Због тога, са задовољством прихваћамо Ваше поруџбе и за одговарајућу накнаду обезбеђујемо за Вас све потребне прозизорне овере и апостиле. За даља питања >>>молимо Bас да нас контактирате ...


У наставку одломак из Википедије:

Исправе у међународном саобраћају

Код исправа у међународном саобраћају ради се о употреби исправа издатих од стране једне државе у другој држави. Држава-прималац често захтева да се доказна снага исправе утврди посебним поступком. Основни поступак у међународном саобраћају исправа представља легализација. Са циљем поједностављења овере исправа протеклих је година закључено бројних мултилатералних и билатералних споразума. У преко 90 земаља учесница најважнија је Хашка конвенција за издавање апостила.


Наше специјалне услуге:

- експрес oверени превод                      - експрес aпостил